لوح تقدیر کد H-15

 لوح تقدیر کد 15 جزو محصولات قدیمی تولید وپخش حفظی میباشد و تقریبا 10 سری چاپ مجدد داشته است

این لوح تقدیر در گروه لوح های سلفونی است ومناسب تقدیر از خوانواده شهدا ، جانبازان عزیز کشورمان  ومواردی مشابه، استفاده میشود