لوح تقدیر طرح فیبرو

وح های تقدیر در دو نوع سلفونی و گالینگور تولید و شامل طرح های اسلیمی ، فانتزی و ساده میباشند وتولید وپخش حفظی اولین تولید کننده لوح های سلفونی است .

لوح های تقدیر در رنگ بندی وطرح های متنوع تولید شده اند واز کاربرد این لوح ها ، تقدیر از همکاران ،دانش آموزان،افراد برتر، ….. و حکم انتصاب و قرار داد های مهم ومنو ها و ….. میتوان نام برد