تذهیب A4 کد H-51

کاغذ های ابرو باد و تذهیب در طرح های اسلیمی ومتنوع تولید شده اند

انواع گواهی ( بهداشت ، رانندگی ، مدرک ها ….) و تقدیر و قدردانی ، قرار داد ها ، منو ها ، خطاطی واعلامیه های نفیس و…… از کاربرد های این نوع کاغذ میباشد